Utrecht Religie Forum

Over ons

Het Utrecht Religie Forum (URF) voorziet maatschappelijke en culturele kwesties met betrekking tot religie van analyse en reflectie.

Discussies over godslastering en vrijheid van meningsuiting, de (on)mogelijke herbestemming van kerkgebouwen en vragen rondom religieus geïnspireerde verzoening en geweld laten het overduidelijk zien: hedendaagse samenlevingen zijn zonder kennis van religie en haar geschiedenis niet te begrijpen. Op deze blog dragen we als Utrechtse religie- en islamwetenschappers bij aan een beter begrip van de rol van religie in Utrecht, Nederland en de hele wereld. Daarnaast maken we ons onderzoek over religie toegankelijk voor iedereen met een belangstelling voor recente ontwikkelingen in ons vakgebied. De openbare URF lezingen zijn daar onderdeel van. Collega’s van aanverwante vakgebieden en andere instellingen dragen als gastauteurs bij aan deze blog.