Utrecht Religie Forum

Bijbel

Wat at Eva?

Beste lezer, de titel is een vraag aan jou, beantwoord die aub intuïtief voor jezelf voordat je verder leest: wat at Eva in de tuin? (antwoord: ….) Met ‘Eva’ doel ik natuurlijk op de vrouw die uit de ‘zijde’ (rib) van de ‘mens’ (Hebreeuws: adam) is geschapen (Gen. 2:21-22), en door die nu tot man…

Lees meer

Abraham: van aartsvader tot islamitische held

De islamitische traditie erkent veel bijbelse figuren als profeet. Het heeft ook een eigen versie ontwikkeld van hun persoonlijkheid en levensverhaal. Doorgaans zegt de Koran heel kort iets over hun profetisch werk; het zijn latere islamitische bronnen die veel uitvoeriger vertellen over hun daden, zoals de Turkse verteller al-Rabghuzi uit de veertiende eeuw. Een voorbeeld…

Lees meer

Talen leren om religies te bestuderen?

De heilige boeken van diverse religies – de Koran, de Bijbel, de Veda’s – kun je makkelijk online lezen in het Nederlands of het Engels. Maar wat je dan leest is een vertaling. De Veda’s zijn in het Sankriet geschreven, de Koran in het Arabisch en de Bijbel deels in het Hebreeuws (Oude Testament) en…

Lees meer
pixabay

Mijn God, hoe hou je het vol?

Je bent fit, je hebt goede vrienden, je opleiding of werk loopt lekker: en toch loop je vast. Dit kan iedereen overkomen, ook mensen van wie je het niet verwacht. Maar waarom? Een gebrek aan zin in het leven leek het probleem te zijn. Een onderzoeker van de politieacademie ging hierover met me in gesprek….

Lees meer

Van Bijbelkennis naar verlicht vermaak

Jeugdboeken, dat wil zeggen: boeken die bestemd zijn voor kinderen en jongeren, en die zij voor hun plezier zelf lezen, verschijnen pas tegen het eind van de achttiende eeuw. In de tijd daarvoor bestond hun leesvoer uit school- en lesboeken en uit lectuur die ook voor volwassenen bestemd was, zoals bijvoorbeeld de krant. Oude schoolboekjes…

Lees meer

Religie, ethiek, en economie

Door Eric Ottenheijm. In ons onderzoek naar parabels ontdekken we dat wat wij doorgaans zien als religieus en seculier hier vaak lastig is te onderscheiden en zelfs in elkaar overloopt. Een parabel is een ultrakort, realistisch verhaaltje waarmee een leraar een religieus probleem wil oplossen. Parabels bevatten dan ook geen sprookjesachtige elementen, al zijn ze…

Lees meer

Spaar ze allemaal!

Kinderbijbels zijn een typisch negentiende-eeuws product. En dat is eigenlijk raar. Religieuze opvoeding bestond toch ook voor 1800. Hoe pakten ze dat toen dan aan? Voor Luther, en voor vrijwel alle protestanten na hem, was de Bijbel de enige bron voor het ware geloof. Maar de Bijbel is een ingewikkeld oud boek. Er zitten saaie,…

Lees meer