Utrecht Religie Forum

religie

How to Control Religion 101

Have you ever wondered how important religion can be for state leaders? Do you know how they try to keep what they see as ‘disturbing’ religious ideas under control? If you want to have key information to start answering those questions, this blog post is for you. In the Netherlands, the legitimacy of decision-makers is…

Lees meer

Religie waar je het niet verwacht: Sherlock Holmes als profeet

In maart 2022 publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau een rapport waaruit bleek dat de meeste Nederlanders niet meer religieus zijn. Nederlanders zijn inderdaad steeds minder traditioneel religieus: heilige boeken, kerkbezoek en bijpassende rituelen behoren voor velen tot het verleden. Dit wil echter niet zeggen dat mensen helemaal niet meer religieus zijn. Religie is immers een…

Lees meer

Corona en de crisis van de moderne mens

Het hoort bij het wezen van mensen dat ze de wereld willen begrijpen en daar zin aan willen ontlenen. Hierbij spelen verhalen een centrale rol. Mensen ontlenen houvast aan de verhalen die ze maken en doorgeven om zichzelf en hun plaats in de wereld te begrijpen. Deze verhalen zijn onderdeel van een gedeelde verbeelding, en…

Lees meer

De Heer zit weer op Solder

Er tekende zich een begin af van iets zeldzaams: een opstand van buurtbewoners, historici, erfgoedliefhebbers, religiewetenschappers en volk van nog veel meer pluimage. Zij zouden licht werpen op een kennelijk onvoldoende bekend effect van de reformatiegeschiedenis: de langdurige achterstelling van katholieken, met in het kielzog van deze aandacht de verhalen van religieuze minderheden als de…

Lees meer

Religie in tijden van corona

Wat heeft een virus met religie te maken? Niets. Een virus is een biologisch verschijnsel. Het is niet religieus. Het heeft geen identiteit. Het houdt zich niet aan voorschriften anders dan die door het eigen genetische programma zijn bepaald en geeft zich niet over aan rituelen. Maar dan…. ‘Pray like Jesus but wash your hands…

Lees meer

Godsdienstvrijheid – waarom eigenlijk?

Op 10 december 2018 was het 70 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een belangrijk document aannam: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarin wordt ook het recht op godsdienstvrijheid genoemd als een van de klassieke vrijheidsrechten. Maar wat is godsdienstvrijheid eigenlijk en waarom is dit recht belangrijk?…

Lees meer

Bidden bij de Albert Heijn

Als ik na een lange dag in Utrecht het parkeerterrein van de plaatselijke supermarkt oprijd om nog snel wat boodschappen te doen, heb ik hen uit een ooghoek al geregistreerd. Een groepje mensen dat doelbewust wat rondhangt bij de ingang van de Albert Heijn. Nu is dat op zich niets nieuws. In het dorp waar…

Lees meer

“Pictures That Divide”: een onderzoek naar de islam, visuele cultuur en diversiteit

Onze tijd is er een van visuele overvloed. Elke dag opnieuw maken we met z’n allen een onvoorstelbare hoeveelheid afbeeldingen, met name afbeeldingen van elkaar. Maar deze “representaties”, zoals geesteswetenschappers ze noemen, zeggen niet alleen iets over de geportretteerden, maar vooral iets over de zienswijze van de makers en over de relatie tussen het “Zelf”…

Lees meer