Utrecht Religie Forum

kunst

Wat at Eva?

Beste lezer, de titel is een vraag aan jou, beantwoord die aub intuïtief voor jezelf voordat je verder leest: wat at Eva in de tuin? (antwoord: ….) Met ‘Eva’ doel ik natuurlijk op de vrouw die uit de ‘zijde’ (rib) van de ‘mens’ (Hebreeuws: adam) is geschapen (Gen. 2:21-22), en door die nu tot man…

Lees meer

Een lege nis in de Domkerk

Houden protestanten niet van heiligen? Of niet van heiligenbeelden? Door de oecumene zijn veel protestantse christenen minder afkerig van ‘heiligen’, omdat ze kunnen dienen als concrete verbeeldingen van wat als een gelovige manier van leven wordt gezien. Protestanten noemen hen eerder ‘voorbeeldfiguren’ of geloofsgetuigen. De ‘protestantse heiligen’ zijn vaker eigentijdse personen, dat wil zeggen vooral…

Lees meer

De zegen van religieus ongeletterd zijn

Het is een grote zorg voor religiewetenschappers: de kennis van religie in moderne samenlevingen zoals Nederland neemt steeds verder af. Hoewel religie zeker niet is verdwenen, weten maar weinig mensen echt veel over de geschriften, rituelen en feestdagen die belangrijk zijn voor christenen, moslims, joden en andere gelovigen. Dit gedeelde gebrek aan kennis wordt doorgaans…

Lees meer