Utrecht Religie Forum

Blogs en video's

Discussieavond: Welke rol speelt religie nog in de Nederlandse identiteit?

Het Utrecht Religie Forum en het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht nodigen iedereen uit voor een discussieavond over de vraag ‘Welke rol speelt religie nog in de Nederlandse identiteit?’. Deze avond zal plaats vinden op 23 februari 2018 van 19:00 tot 21:30 in de Lutherse Kerk te Utrecht (Hamburgersstraat 9).

Vrijheid vormt een belangrijke pijler voor de Nederlandse identiteit. Tegelijkertijd wordt religie regelmatig voorgesteld in de media als iets dat tegen onze liberale waarden indruist, emancipatie tegengaat en mensen oplegt hoe te denken en te handelen. Vrijheid en religie lijken een moeizaam paar te vormen. Kunnen we religie nog als onderdeel van de Nederlandse identiteit beschouwen en kunnen we conservatieve gelovigen als échte Nederlanders zien? Tijdens deze avond stellen we de vraag welke rol religie speelt in de hedendaagse Nederlandse identiteit en daarnaast wordt er stilgestaan bij de vraag of er ook plek is voor nieuwe religies in de Nederlandse identiteit. Stuiten nieuwe religieuze tradities op meer weerstand ondanks het seculiere karakter van ons land? Is er wel echt sprake van neutraliteit als het gaat om religie in het publieke domein?

De avond begint met korte mini-colleges van drie wetenschappers die deze vragen vanuit hun eigen onderzoeksveld benaderen. Na de pauze zal een panelgesprek plaatsvinden waarin de plaats van religie in de hedendaagse Nederlandse samenleving ter discussie wordt gesteld door wetenschappers, een romanschrijver, een journalist en een politicus. Er zal voldoende ruimte zijn voor het publiek om vragen te stellen en van gedachten te wisselen tijdens de afsluitende discussie.

Mini-colleges:

Dr. Ernst van den Hemel (UU) De religieuze wortels van de Nederlandse identiteit in het seculiere politieke discours.

Dr. Nella van den Brandt (UU) Religie, Diversiteit en Gender.

Dr. Pooyan Tamimi Arab  (UU) De relatie tussen de politieke en religieus-culturele identeit en uitingen daarvan in het publieke domein.

Panelgesprek:

Gespreksleider:

Dr. Marianne Klerk, Historicus,  University of Oxford

Deelnemende sprekers:

Asis Aynan, Auteur en columnist (http://asisaynan.nl/)

Brahim Bouzik, Oprichter en uitgever van De Moslimkrant (http://demoslimkrant.nl/)

Maarten van Ooijen, Fractievoorzitter ChristenUnie Utrecht

Dr. Nella van den Brandt, Universiteit Utrecht

Voor meer informatie kunt u mailen naar: m.j.kruithof@uu.nl.

Wij hopen u allen te zien op 23 februari!