Utrecht Religie Forum

Margreet van Es

De zin en onzin van stereotypen doorbreken

  Het publieke debat over de islam wordt regelmatig gekenmerkt door stereotiepe beeldvorming over moslims. Maar wat is een stereotype nu precies? Op welke manieren proberen mensen met een islamitische achtergrond zich tegen stereotiepe beeldvorming te verzetten? En waarom eigenlijk? Een stereotype is een verstard en eenzijdig beeld van een bepaalde groep mensen, dat breed…

Lees meer