Utrecht Religie Forum

Blogs en video’s

Verdichte goden

De uitgelichte afbeelding bij deze blog post is afkomstig uit Nuttige huis- en bybelsche almanach. Voor het jaar 1781 (Amsterdam, Harmanus Keyzer, 1781), Universiteitsbibliotheek Leiden, signatuur 1155 H 25. Dit was een jaarlijks verschijnend naslagwerkje met bijvoegels die zich richtten op jeugdige lezers (zie ook: Spaar ze allemaal!). Op de afbeelding staan zeven ‘Germaanse goden’. De Nederlandse jeugd was…

Lees meer

Godsdienstvrijheid – waarom eigenlijk?

Op 10 december 2018 was het 70 jaar geleden dat de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een belangrijk document aannam: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarin wordt ook het recht op godsdienstvrijheid genoemd als een van de klassieke vrijheidsrechten. Maar wat is godsdienstvrijheid eigenlijk en waarom is dit recht belangrijk?…

Lees meer

Religie revolutionair, of: Wordt er met kerstmis een terrorist geboren?

Waar gaat religie over? Het eerste waar ik aan denk, is: kaarsjes, kruisjes en gevouwen handen. Dat is eigenlijk onzin. Religie is revolutionair. Via Filippijnse afbeeldingen van Maria en Jezus is dat makkelijk te zien. Want wat zie je op de afbeelding hieronder (volg link 2)? In ieder geval een heilige, met gevouwen handen en…

Lees meer

Bidden bij de Albert Heijn

Als ik na een lange dag in Utrecht het parkeerterrein van de plaatselijke supermarkt oprijd om nog snel wat boodschappen te doen, heb ik hen uit een ooghoek al geregistreerd. Een groepje mensen dat doelbewust wat rondhangt bij de ingang van de Albert Heijn. Nu is dat op zich niets nieuws. In het dorp waar…

Lees meer

Opstandig zijn tegen je vader? Over sociale en religieuze “othering” in rabbijnse parabels

11 Oktober was een spannende avond: Zou comedyserie De luizenmoeder (AvroTros) de Gouden Televizier-Ring in de wacht slepen? De luizenmoeder was immers een grote kijkcijferhit geweest. Veel mensen schakelden iedere week in om de ervaringen van moeder Hannah op basisschool De Klimop te volgen. Vooral het gedrag van de ouders werd in deze serie aan…

Lees meer

“Pictures That Divide”: een onderzoek naar de islam, visuele cultuur en diversiteit

Onze tijd is er een van visuele overvloed. Elke dag opnieuw maken we met z’n allen een onvoorstelbare hoeveelheid afbeeldingen, met name afbeeldingen van elkaar. Maar deze “representaties”, zoals geesteswetenschappers ze noemen, zeggen niet alleen iets over de geportretteerden, maar vooral iets over de zienswijze van de makers en over de relatie tussen het “Zelf”…

Lees meer

Medieval Sufi Psychological Theory and its Socio-Political Relevance

In the twelfth or early thirteenth century, a certain Sharaf al-Din al-Balkhi dreamt that he was in an expansive desert, completely empty apart from a single well. At first, he witnessed smoke rising from the well. This was followed by various animals, including wolves, scorpions, monkeys and snakes. The animals constantly transformed into humans and…

Lees meer

De Moslim Broederschap als islamitische samenzwering

Samenzweringstheorieën zijn van alle tijden. Je zou ze kunnen definiëren als pogingen van ongeïnformeerde mensen om ingewikkelde problemen op een simplistische manier te duiden, waarbij ze kwaadaardige motieven toeschrijven aan één of meerdere betrokkenen. In plaats van zich te verdiepen in complexe kwesties en zich een genuanceerd oordeel te vormen is het vaak gemakkelijker om…

Lees meer

Waarom de technologie van publiceren op zich liet wachten in de Arabische wereld

Terwijl in Europa het printen/drukken de norm was, begon dit fenomeen in de Arabische wereld pas vier eeuwen later te bloeien in de 19de eeuw. Je zou haast denken dat de Arabieren alweer achterlopen op modernisering, ontwikkeling en vooruitgang, maar was dit wel zo? Een algemene kijk op de geschiedenis leert ons dat de joodse…

Lees meer

De islamitische staat, de kopten en de paus

Op 15 januari 2015 wordt een video op het internet geplaatst door Al-Hayat Media Center. De video laat de onthoofding zien van 21 mannen. De gewelddaad wordt opgeëist door de Tripoli-afdeling van IS. De boodschap is gericht aan de ‘naties van het kruis’. De 21 slachtoffers worden gepresenteerd als ‘mensen van het kruis, volgelingen van…

Lees meer

De helden van de Turkse alevieten

Alevieten: moslims of niet? Vasten in de maand Ramadan? Daar doen ze niet aan mee. Vijfmaal per dag bidden met het gezicht richting Mekka doen ze al evenmin. De meiden onder hen zie je niet met een strakke doek om het hoofd, maar met wapperende haren. De Turkse alevieten vormen een bijzonder soort moslims. Zijn…

Lees meer

Music and Emotions in Medieval Islam

How does music affect us? Why does certain music make us cry, smile, get excited or even fall asleep? The short answer to this: We do not know (yet). Interestingly enough, Muslims in the Middle Ages knew the answer to all these questions. They thought, in the same way the Greeks did, that originally music…

Lees meer

Hoe neem je afscheid van een kerk? Ontkerkelijking in de praktijk

Door Daan Beekers. In onze tijd stellen we het regelmatig vast: door de ontkerkelijking lopen de kerken leeg. Kerksluitingen zijn het gevolg. Maar hoe ziet het verlaten van een kerk er eigenlijk in de praktijk uit? Hoe sluit je een kerk? En wat gebeurt er met de mensen die afscheid nemen van hun kerk? In…

Lees meer

De zin en onzin van stereotypen doorbreken

  Het publieke debat over de islam wordt regelmatig gekenmerkt door stereotiepe beeldvorming over moslims. Maar wat is een stereotype nu precies? Op welke manieren proberen mensen met een islamitische achtergrond zich tegen stereotiepe beeldvorming te verzetten? En waarom eigenlijk? Een stereotype is een verstard en eenzijdig beeld van een bepaalde groep mensen, dat breed…

Lees meer

Neutraal onderwijs bestaat niet

Door Cok Bakker. Artikel 23 uit de Nederlandse grondwet bepaalt dat het onderwijs in Nederland is verzuild naar geloofsrichting en/of maatschappelijke oriëntatie. Binnen het raamwerk van daarmee gegeven openbare (ong. 30%) en bijzondere (ong. 70%) scholen is de laatste categorie nog weer verder opgesplitst in grotere (protestants-christelijke, katholieke) en kleinere (hindoeïstische, joods-orthodoxe) zuilen. Conform de…

Lees meer